4

PARTNER BRANŻOWY

Image Image Image Image

Tematyka webinarium:


Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Aspekty techniczne BZI

Rola dachów zielonych w retencji wód opadowych

Strategia Gdańskiej Polityki Wodnej i Gdańskiej Polityki Zieleni

Dobór roślin do ogrodów deszczowych

Dofinansowanie zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych

Błękitno-zielona infrastruktura w projekcie MPA44

Rodzime gatunki fauny a zakładanie ogrodów deszczowych

Zapisy
Program

Ilona Gosk

Fundacja Sendzimira

dr hab. inż. Tomasz Bergier

Fundacja Sendzimira

dr inż. arch.

Anna Fikus-Wójcik

Biuro Rozwoju Gdańska

arch. kraj. Aleksander Lech

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"

Nasi prelegenci:

Małgorzata Hajto

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. arch. kraj.

Anna Gałecka-Drozda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Mikołaj Siemaszko

Specjalista ds. owadów zapylających

1

SZYBKA

REJESTRACJA

4 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego webinarium?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy m.in.:

pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich,

pracowników samorządowych,

decydentów w jednostkach oświatowych,

architektów krajobrazu,

projektantów,

hydrologów,

projektantów w branży hydrotechnicznej,

inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich,

pracowników Zarządów Dróg i Zieleni,

kadrę naukową.

Program webinarium*:

9.10-9.30 Błękitno-zielona infrastruktura w praktyce, dlaczego czasami mniej znaczy więcej

dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda

Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu


Idea błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) odnosi się do holistycznego zarządzania miastem. Jest to jedno z kolejnych haseł, które ewoluowało z systemów zieleni miejskiej. Od momentu wyłonienia się BZI doczekaliśmy się licznych realizacji określanych tym mianem. Kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z BZI, a kiedy jest to tzw. greenwashing? Odpowiemy m.in. na pytanie dlaczego ikoniczna kopenhaska spalarnia śmieci BZI nie jest, a chaszcze na skraju osiedla Kopernika w Poznaniu tak?9.40-10.00 Błękitno-zielona infrastruktura w projekcie MPA44

Małgorzata Hajto

Kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy


Projekt „Opracowanie planów adaptacji w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” został zrealizowany pięć lat temu. Miejskie plany adaptacji (MPA) powstały wówczas
w 44 miastach. W MPA błękitno-zielona infrastruktura powinna być priorytetowym rozwiązaniem adaptacyjnym. Jakie są doświadczenia miast z wdrażania MPA w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury? Jaka lekcja płynie z tych doświadczeń?10.10-10.40 Wszystko zgodnie z planem – dobre przykłady realizacji "dachów zielonych" ze wskazaniem co mogło pójść nie tak

arch. kraj. Aleksander Lech, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"


Następujące zmiany klimatyczne i idące za nimi regulacje prawne przyspieszyły rozwój technologii związanych z zazielenianiem dachów zarówno nowopowstających budynków jak i adaptacji tych starszych. Wiąże się to oczywiście z koniecznością ciągłego podnoszenia kwalifikacji i poznawania nowych rozwiązań. Dachy pokryte roślinnością mają coraz więcej do zaoferowania a kluczem do sukcesu w ich projektowaniu i zakładaniu jest zrozumienie procesów jakie na nich zachodzą. Unikanie podstawowych błędów pozwala na stworzenie inspirujących przykładów.10.50-11.20 Błękitno-zielona infrastruktura w politykach miejskich Gdańska

dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik, Kierowniczka Zespołu Przestrzeni Publicznych
i Krajobrazu, Biuro Rozwoju Gdańska


Skutki zmian klimatu w Gdańsku są coraz bardziej odczuwalne, dlatego w latach 2021
i 2023 zostały przygotowane w Biurze Rozwoju Gdańska i opublikowane dwie komplementarne polityki miejskie wdrażające wytyczne na poziomie planistycznym
w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury: Gdańska Polityka Wodna (GPW, 2021) i Gdańska Polityka Zieleni (GPZ, 2022). Gdańska Polityka Wodna zawiera wizję zrównoważonego zagospodarowania ponad 160 km terenów nadwodnych, mającą na celu wykorzystanie unikalnego układu wodnego wraz z zielenią do wzmacniania odporności miasta na zmiany klimatu. Gdańska Polityka Zieleni (GPZ) jest uzupełnieniem GPW, kładącym nacisk
na zagadnienie ochrony, rozwoju i dostępności terenów zieleni, bazującym na błękitno-zielonej infrastrukturze oraz na wykształceniu powiązań przyrodniczo-rekreacyjnych między terenami zieleni, terenami nadwodnymi, a obszarami zabudowanymi.11.30-11.50 Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Ilona Gosk, Członki Zarządu Fundacji Sendzimira


Rzeki są ważnym elementem miastotwórczym. Ekosystemy miejskich dolin rzecznych świadczą liczne usługi, dzięki którym w mieście żyje się zdrowiej, rozwija się bioróżnorodność, zmniejsza ryzyko powodziowe. Przez lata nadbrzeża dużych rzek miejskich były zabudowywane i regulowane, a mniejsze rzeki sprowadzane
do podziemnych kanałów, przez co utraciliśmy ich potencjał. Teraz poszukujemy sposobów na to, aby odwrócić ten proces – zarówno technicznych, jak i formalnych.12.00-12.20 Ogrody deszczowe jako wsparcie dla bioróżnorodności,

w tym dla owadów zapylających

Mikołaj Siemaszko

Specjalista ds. owadów zapylających, fascynat sozologii i społecznik


Ogrody deszczowe są jednym ze sposobów na adaptację do zmian klimatu. Nie zawsze jednak zwraca się uwagę na to, jak duży potencjał wsparcia dla różnorodności biologicznej drzemie w takich rozwiązaniach. Rodzime gatunki roślin powinny być jedynymi, po które sięgają projektanci, jeśli ogród deszczowy ma również wspierać rodzimą faunę w tym zapylaczy. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że ogrody deszczowe czasami stają się pułapką ekologiczną, chociażby dla płazów.12.30-12.50 BZI: rozwiązania techniczne i dobre przykłady

dr hab. inż. Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira


Błękitno-zielona infrastruktura może skutecznie uzupełniać, a nawet zastępować konwencjonalne rozwiązania gospodarki wodą deszczową. Dodatkowo rozwiązania BZI dostarczają szerokiej gamy usług ekosystemów, które poprawiają jakość życia mieszkańców, lokalną bioróżnorodność i odporność miasta na zmiany klimatu. Jednak żeby skutecznie osiągnąć te cele niezbędne jest wykorzystanie aktualnej wiedzy do planowania, projektowania i konstruowania tych rozwiązań, warto też inspirować się dobrymi przykładami i udanymi projektami zarówno z Polski jak ze świata.


*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Pobierz program w pdf

Koszt udziału:

1. Pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej i rządowej, studenci oraz kadra naukowa szkół wyższych – 99,00 zł (121,77 zł brutto).

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji.


2. Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych grup zawodowych (tj. m.in. os. prywatne oraz spółki prawa handlowego) – 199,00 zł (244,77 zł brutto).Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających udział
w spotkaniu w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.


UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do trzech dni przed wydarzeniem.

Zapisz się

Udział krok po kroku:

1. Kliknij w poniższy przycisk "Zapisz się"

2. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której dokonasz rejestracji, podając dane firmy.

3. Po rejestracji, na wskazanego w formularzu maila, przyjdzie faktura pro forma, której nie trzeba opłacać przed wydarzeniem.

4. Dzień przed webinarium szkoleniowym roześlemy na podane maile linki z dostępem do spotkania online. UWAGA: prosimy o sprawdzanie folderu SPAM!

5. W trakcie webinarium zapraszamy do słuchania i zadawania pytań na czacie

6. Po konferencji przyślemy na maila fakturę z prośbą o zapłatę.

7. Istnieje możliwość wystawienia certyfikatu uczestnictwa.

8. W ciągu tygodnia od zakończenia wydarzenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe - nagranie z webinarium.

Zapisz się

Prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu proekologicznego gospodarowania wodą w przestrzeni zurbanizowanej.

dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), oraz dobory roślin dla dachów zielonych i żyjących ścian. W strukturach międzynarodowych pełni funkcję członka zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) oraz w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB).Autorka publikacji naukowych oraz popularno-naukowych związanych z zielenią terenów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dachów zielonych i żyjących ścian oraz adaptacją miast do zachodzących zmian klimatycznych. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych w krajach Europy i Azji. Jest także autorem projektów ogrodów przydomowych oraz projektów i koncepcji zagospodarowania kilku parków miejskich jak również autorem opinii eksperckich dotyczących zieleni terenów zurbanizowanych oraz zazieleniania budynków.W roku 2020 była członkiem międzynarodowego zespołu konsultującego projekt Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Absolwentka studiów podyplomowych z surdopedagogiki. W swojej pracy zawodowej zajmowałam się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej, wydawaniem pozwolenie w oparciu ustawę o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Obecnie studentka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w ramach Doktoratu Wdrożeniowego oraz przewodnicząca zespołu roboczego Miasta Katowice w projekcie UPSURGE Horizon 2020.

Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział - Rolniczy, Specjalność - Kształtowanie terenów zieleni.


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na wsparcie ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Więcej o projekcie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Informacje organizacyjne

Rejestracja

1. Do bezpłatnej rejestracji na Webinarium Błękitno-zielona infrastruktura dla miast i obszarów zurbanizowanych, uprawnieni są tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej (pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz kadra naukowa szkół wyższych).

Od nich przyjmowane będą tylko i wyłącznie zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji, firmy, uczelni.

2. Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych zawodowych grup, mogą wziąć udział w Webinarium Błękitno-zielona infrastruktura dla miast i obszarów zurbanizowanych, w PROMOCYJNEJ KWOCIE: 149,00 zł (183,27 zł brutto), należnej w przypadku rejestracji dokonanej do 17 października br. (godz. 23.59), lub w kwocie 199,00 (244,77 zł brutto), w przypadku rejestracji dokonanej po tym terminie.

3. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 26 października 2022 r., do godz. 12.00.

4. Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki udziału w Webinarium.

Zapraszamy do kontaktu:

Organizator:


Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

j.wieclawska@abrys.pl

Promocja:


Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Jacek Górszczyk


T. +48 539 549 447

j.gorszczyk@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807